O szkole

Gimnazjum Nr 5 w Skierniewicach powołano uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 lutego 2015 roku.

Szkoła zaczęła funkcjonować z dniem 01 września 2015 roku.

Powstała jedna klasa lingwistyczna z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i niemieckiego.

Ideą utworzenia gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach było podniesienie jakości kształcenia z uwagi na sześcioletni cykl kształcenia prowadzony przez nauczycieli Liceum. Gimnazjum funkcjonuje i korzysta z mienia Liceum.

Na pierwszego dyrektora placówki powołano Roberta Jarczewskiego, który jest zarazem nauczycielem matematyki.

W planach jest powstanie gimnazjum dwujęzycznego z wykładowym językiem angielskim. Sześciu nauczycieli podjęło intensywny kurs nauki tego języka.

Placówka zapewnia wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwo, przyjazną i kameralną atmosferę.

Comments are closed